KURS MASAŻU
CHŃSKIEGO I KRĘGARSTWA

Termin:
ROZPOCZĘCIE 17-18 MARCA

Miejsce: OŚRODEK „NATURA” CZĘSTOCHOWA